BEVÁNDORLÓ VíZUMOK

Bevándorló vízumra van szüksége minden külföldi állampolgárnak, aki állandó tartózkodási, letelepedési, bevándorlási szándékkal kíván az Egyesült Államokba utazni.

Az amerikai bevándorló vízumoknak három fő csoportját különböztetjük meg a bevándorlás jogalapja szerint:

 • Bevándorlás rokoni kapcsolat alapján
 • Bevándorlás munkavállalás alapján
 • Bevándorlás ún. zöldkártya lottó (diversity) program keretében.

A zöldkártya lottó esetét kivéve, a bevándorlási kérelmet minden esetben az arra jogosult rokon vagy munkáltató nyújtja be az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Hivatalához. A bevándorló vízum igénylésére azok a személyek lesznek jogosultak, akikre vonatkozóan az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Hivatala a bevándorlási kérelmet jóváhagyta.

Bevándorlással kapcsolatos kérdéseivel, problémáival forduljon irodánkhoz bizalommal az alábbi elérhetőségeken. Kapcsolat

Bevándorlás rokoni kapcsolat alapján

Az Amerikai Egyesült Államok bevándorlási törvényei értelmében, rokoni kapcsolat alapján bevándorolni szándékozók abban az esetben válhatnak jogosulttá bevándorló státusz megszerzésére, ha megfelelő rokoni kapcsolatban állnak egy amerikai állampolgár vagy zöldkártyával rendelkező családtaggal.

Amerikai állampolgárok bevándorló státuszt kérelmezhetnek gyermekeik, szüleik, házastársaik, valamint testvéreik részére.

Zöldkártya birtokosai bevándorló státuszt kérelmezhetnek házastársaik, kiskorú gyermekeik és nem házas nagykorú gyermekeik részére. Zöldkártya birtokosai nem nyújthatnak be kérelmet például szüleik, illetve házas gyermekeik, testvéreik részére.

A fent említett rokoni kapcsolatokon kívüli, távolabbi rokoni kapcsolatok alapján bevándorló státusz nem szerezhető.

Bevándorlás munkavállalás alapján

Az Amerikai Egyesült Államok bevándorlási törvényei lehetővé teszik a munkvállalás alapján történő bevándorlást. A bevándorlók szakmai képesítése alapján az alábbi kategóriákat különböztethetünk meg:

EB-1 vízum olyan kiemelkedő képességű munkavállalók részére igényelhető, akik

 • a tudományok, a művészetek, az üzleti élet vagy a sport területén kiemelkedő képességekkel rendelkeznek;
 • nemzetközileg eismert professzorok és kutatók, akik legalább 3 év oktatói, kutatói tapasztalattal rendelkeznek; vagy
 • bizonyos multinacionális cégek végrehajtó testületének, illetve igazgatóságának tagjai.

EB-2 vízum olyan szakemberek részére igényelhető, akik

 • magas tudományos fokozattal vagy legalább olyan BA (bachelor) fokozatú diplomával (vagy ennek megfelelő szintű felsőfokú végzettséggel) rendelkező szakemberek, akik legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek az adott területen; vagy
 • a tudományok, a művészetek, illetve az üzleti élet területén olyan kivételes képességgel bíró személyek, akiknek szakértelme az adott területen jelentősen meghaladja az adott területen általánosságban elvárható szakértelmet.

EB-3 vízum olyan szakemberek, szakmunkások és szakképesítéssel nem rendelkezők részére igényelhető, akik olyan területen dolgoznak, amely területen az Egyesült Államokban nem áll rendelkezésre amerikai munkaerő és

 • legalább 2 éves szakképzést vagy legalább 2 éves szakmai gyakorlatot igénylő, nem ideiglenes vagy idényjellegű munkára képzett szakmunkások;
 • legalább BA (bachelor) fokozatú diplomával vagy annak megfelelő fokozatú felsőfokú képesítéssel rendelkező szakemberek; vagy
 • egyéb olyan munkavállalók, akik szakképesítést vagy legalább 2 éves szakképzést vagy szakmai gyakorlatot nem igénylő, nem ideiglenes vagy idényjellegű munkakörben dolgoznak.

EB-4 vízum jogszabályban meghatározott speciális bevándorlók részére igényelhető, különösen (de nem kizárólagosan)

 • egyházak dolgozói;
 • egyes nemzetközi szervezetek alkalmazottai és azok családtagjai;
 • az Egyesült Államok kormányzata által alkalmazott külföldi munkavállalók;
 • fegyveres erők tagjai;

EB-5 vízum olyan befektetők részére igényelhető, akik befektetéseiken keresztül hozzájárulnak az Egyesült Államok gazdasági növekedéséhez és a befektetést követő 2 éven belül legalább tíz olyan amerikai állampolgár, bevándorló vagy munkavállalásra jogosult külföldi állampolgár számára biztosítanak teljes idejű foglalkoztatást, akik a befektetővel nem állnak rokoni kapcsolatban. A törvény által meghatározott befektetendő összeg általános esetben 1 millió dollár. Ez az összeg 500 ezer dollárig csökkenhet abban az esetben, ha a tőke vidéki vagy magas munkanélküliségi mutatókkal rendelkező térségben kerül befektetésre.

A program előnye, hogy a befektető és annak közvetlen hozzátartozói az Egyesült Államok bármely államában letelepedhetnek, munkát vállalhatnak, vállalkozást indíthatnak, tanulhatnak vagy akár élvezhetik nyugdíjas éveiket is.

Bevándorlás Zöldkártya Lottó (Diversity) Program keretében

Az Amerikai Egyesült Államok minden évben jogszabályban meghatározott számú bevándorlási engedélyt ad ki. Fontos hangsúlyozni, hogy a Zöldkártya Lottó megnyerése nem eredményez automatikusan bevándorló státuszt, mindössze lehetőséget jelent a bevándorló vízum igénylésére. A vízum igénylőnek továbbra is meg kell felelni a bevándorlási eljárás során támasztott törvényi követelményeknek. A program elsődleges feltétele, hogy a kérelmezőknek legalább középiskolai végzettséggel vagy a közelmúltban szerzett legalább 2 éves szakmai gyakorlati tapasztalattal kell rendelkeznie. A programra a hivatalos kormányzati portálon kersztül lehet jelentkezni. http://www.dvlottery.state.gov/ Kapcsolat