NEM-BEVÁNDORLÓ VíZUMOK

Nem-Bevándorló Vízumra (NIV) van szüksége minden külföldi állampolgárnak, aki ideiglenesen kíván az Egyesült Államokban tartózkodni turistaként, üzleti út, munkavállalás, vagy tanulmányok folytatása céljából. Az országba történő belépés céljától függően az Egyesült Államok több, mint 50 Nem-Bevándorló Vízum típust különböztet meg, eltérő előfeltételekkel és szabályozással.

Az alábbiakban olvasható a leggyakoribb Nem-Bevándorló Vízum kategóriák rövid ismertetője. Részletesebb információért, vízumügyintézéssel kapcsolatos segítségért, kérjük vegye fel a kapcsolatot irodánkkal.  Kapcsolat

Üzleti/Turista Látogató vízum (B-1/B-2)

A B-1/B-2 látogató vízum arra az esetre biztosít belépést az Egyesült Államokba, ha a kérelmező ideiglenes jelleggel üzleti céllal (B-1) vagy magán (üdülés, orvosi kezelés, baráti vagy család látogatás) (B-2) célra 90 napot meghaladó időtartamra kíván belépni az országba. A Vízummentességi Programban résztvevő országok (például Magyarország) állampolgárai számára B-1/B-2 vízum igénylésére csak abban az esetben van szükség, ha tervezett ideiglenes Egyesült Államokbeli tartózkodásuk a 90 napot meghaladná, illetve ha beutazási kérelmüket az Utazási Engedélyt Jóváhagyó Elektronikus Rendszer (ESTA) elutasította.

A B-1/B-2 látogató vízum általában hat hónapos időtartamra történő beutazásra biztosít lehetőséget. A B-1/B-2 látogató vízum bizonyos esetekben meghosszabbítható, illetve módositható más vízum típusra.

Tanuló vízum (F-1/M-1)

F-1/M-1 tanuló vízum azok számára igényelhető, akik az Egyesült Államokban akkreditált felsőoktatási vagy középiskolai intézménybe, illetve nyelviskolai vagy egyéb szakmai gyakorlati képzésre igazoltan felvételt nyertek. A vízumigényléshez igazolni szükséges, hogy a kérelmező felvételt nyert valamely oktatási intézménybe, oktatási programba.

Munkavállalói vízum (H/L/O/P/Q/R vízumok)

Munkavállalói vízum azok számára igényelhető, akik ideiglenes jelleggel, nem bevándorlóként kívánnak az Egyesült Államok területén munkát vállalni. A munkavállalói vízumnak több típusát különböztetik meg, az alapján, hogy a kérelmező milyen jellegű munkát kíván végezni az Egyesült Államokban.

Az alábbiakban olvasható a leggyakoribb munkavállalói vízum típusok rövid összefoglalója.

H-1B vízum azon személyek számára igényelhető, akik egy előre egyeztetett szakmai feladatkörrel kapcsolatos speciális munkakört szeretnének betölteni az Egyesült Államokban és ezen a területen legalább bachelor (BA) fokozatú vagy azzal egyenértékű diplomával rendelkeznek. Az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Hivatala határozza meg azt, hogy a kérelmező által betölteni kívánt munkakör a vízumkategóriának megfelelő speciális munkakörnek minősül-e, illetve hogy a kérelmező képzettsége megfelel-e a betölteni kívánt munkakörnek. A vízum kiadásának előfeltétele, hogy az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Hivatala az amerikai munkáltató által előzetesen benyújtott kérelmet jóváhagyja.

H-2A vízum azon személyek számára igényelhető, akik ideiglenes vagy idényszerű mezőgazdasági munkát kívánnak végezni az Egyesült Államokban olyan munkakörben, amelyre az Egyesült Államokban nem állnak rendelkezésre munkavállalók. A vízum kiadásának előfeltétele, hogy az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Hivatala az amerikai munkáltató által előzetesen benyújtott kérelmet jóváhagyja.

H-2B vízum azon személyek számára igényelhető, akik olyan, ideiglenes vagy idényszerű nem mezőgazdasági munkát kívánnak végezni az Egyesült Államokban, amely munkakörben hiány mutatkozik az amerikai munkaerőpiacon. A jövőbeli munkáltató köteles az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériumától arra vonatkozó igazolást beszerezni, hogy a meghatározott munkakör tekintetében nincs megfelelően képzett amerikai munkaerő. A vízum kiadásának előfeltétele, hogy az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Hivatala az amerikai munkáltató által előzetesen benyújtott kérelmet jóváhagyja.

H-3 vízum azon személyek számára igényelhető, akik valamely Egyesült Államok beli munkáltatónál olyan két évnél nem hosszabb időtartamú szakmai képzést, szakmai gyakorlatot kívánnak elvégezni az Egyesült Államokban, amely saját országukban nem áll rendelkezésre. A vízum kiadásának előfeltétele, hogy az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Hivatala az amerikai munkáltató által előzetesen benyújtott kérelmet jóváhagyja.

H-4 vízum az érvényes H vízummal rendelkező személyek házastársa, illetve nem házas, 21 év alatti gyermeke számára igényelhető. A H-4 vízummal rendelkező házastárs, gyermek nem vállalhat munkát az Egyesült Államokban.

I vízum külföldi média, sajtó képviselője részére igényelhető, akik Egyesült Államokon kívüli székhellyel rendelkező munkáltató/megbízó részére végeznek munkát és munkavégzés céljából ideiglenesen látogatnak az Egyesült Államokba

L-1 vízum multinacionális vállalatok olyan munkavállalói számára igényelhető, akiket átmenetileg az Egyesült Államokbeli anyacéghez, leányvállalathoz vagy kirendeltséghez helyeznek át munkavégzés céljából. Az L-1 vízumra kizárólag azok a munkavállalók lehetnek jogosultak, akik vezetői beosztást töltenek be vagy olyan különleges szaktudással rendelkeznek, amely elengedhetetlenül szükséges az amerikai cég számára. Az L-1 vízum kiadásának előfeltétele, hogy a kérelmező a vízumigénylést megelőző három éven belül legalább egy évig folyamatosan az adott multinacionális cég Egyesült Államokon kívüli egységénél végzett munkát. A vízum igénylésének előfeltétele, hogy az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Hivatala az amerikai munkáltató által előzetesen benyújtott kérelmet jóváhagyja akár csoportos („blanketta”), akár egyedi elbírálás alapján.

L-2 vízum az L-1 vízummal rendelkező személyek házastársa, illetve nem házas, 21 év alatti gyermeke számára igényelhető. Az L-2 vízummal rendelkező és azzal beutazó házastárs egy külön kérelem alapján munkavállalási engedélyt kaphat és annak keretei között munkát vállalhat az Egyesült Államokban a munkavállalási engedély időtartama alatt. L-2 vízummal rendelkező 21 év alatti gyermekek nem vállalhatnak munkát az Egyesült Államokban.

O-1 vízum olyan személyek számára igényelhető, akik kiemelkedő képességekkel rendelkeznek a tudományok, művészetek, az oktatás, az üzleti élet vagy a sport területén vagy kiemelkedő eredményeket értek el a filmgyártás és televíziós műorkészítés területén és az Egyesült Államokban kívánnak munkát végezni, tevékenységet folytatni ezen területeken. A vízum igénylésének előfeltétele, hogy az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Hivatala az amerikai munkáltató által előzetesen benyújtott kérelmet jóváhagyja

O-2 vízum az O-1 vízummal rendelkező személyek munkáját segítő, nélkülözhetetlen támogató személyzet tagjai részére igényelhető.

P-1 vízum nemzetközi szinten elismert művészek, előadóművészek és sportolók számára igényelhető. A vízum igénylésének előfeltétele, hogy az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Hivatala az amerikai munkáltató, szponzor által előzetesen benyújtott kérelmet jóváhagyja

P-2 vízum: olyan művészek, előadóművészek számára igényelhető, akik kulturális csereprogram keretében lépnek fel az Egyesült Államokban.

P-3 vízum: kultúrális szempontból egyedülálló program keretében fellépő művészek, előadóművészek, előadók, oktatók számára igényelhető.

Q-1 vízum: azok számára igényelhető, akik nemzetközi kultúrális csereprogram keretében érkeznek az Egyesült Államokba szakmai képzés, munkahelyek biztosítása, illetve hazájuk történelmének, kultúrájának, hagyományainak bemutatása céljából. A vízum igénylésének előfeltétele, hogy az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Hivatala a program szponzora által előzetesen benyújtott kérelmet jóváhagyja.

R vízum  olyan magánszemélyek részére igényelhető, akik átmeneti időtartamra, egyházi minőségben való tevékenység céljából utaznak az Egyesült Államokba.

Államközi Szerződéses Kereskedők és Befektetők Vízuma (E-1/E-2)

Az Államközi szerződéses kereskedők (E1) és Államközi szerződéses befektetők (E2) vízumáért olyan országok állampolgárai folyamodhatnak, mely országokkal az Egyesült Államok kereskedelmi és hajózási szerződésben áll. Az Egyesült Államok és Magyarország között nincs ilyen szerződés, ezért a magyar állampolgárok nem jogosultak E-1/E-2 vízumra.

E-1 vízum államközi szerződések alapján igényelhető olyan személyek részére, akik az államközi szerződésekben meghatározott kereskedői tevékenység, illetve jogszabályban meghatározott nemzetközi kereskedelmi tevékenység folytatása céljából látogat az Egyesült Államokba. A vízum álalában 2 éves időtartamra biztosít belépést az országba, azzal, hogy ez az időtartam további, alkalmanként általában 2 éves időtartamokkal meghosszabbítható.

E-2 vízum államközi szerződések alapján igényelhető olyan személyek részére, akik azért utaznak az Egyesült Államokba, hogy olyan vállalkozás működését fejlesszék, irányítsák, amelybe jelentős összegű tőkét fektettek. A vízum általában 2 éves időtartamra biztosít belépést az országba, azzal, hogy ez az időtartam további, alkalmanként általában 2 éves időtartamokkal meghosszabbítható.

Az E-1, illetve E-2 vízummal rendelkezők házastársa és nem házas 21 év alatti gyermekei, valamint a vállalkozás alkalmazottai szintén kaphatnak E vízumot (az elsődleges kérelmező jogán), hogy elkísérjék vagy később csatlakozzanak házastársukhoz, szüleikhez, munkáltatójukhoz. Nekik nem kell ugyanolyan állampolgárnak lenniük, mint az elsődleges kérelmezőnek ahhoz, hogy megkapják az E vízumot. Az E vízummal rendelkező személyek családtagjai az E vízum alapján nem jogosultak az Egyesült Államokban munkát vállalni, de az Egyesült Államokba való érkezésük után folyamodhatnak munkavállalási engedélyért.

Mennyasszony/vőlegény vízum (K1)

Amerikai állampolgárok továbbá ún. K-1 (mennyasszony/vőlegény) vízumot kérelmezhetnek külföldi állampolgár mennyasszonya/vőlegénye részére, aki abból a célból kíván az Egyesült Államokba utazni, hogy ott házasságot kössön és letelepedjen a házasságkötést követően. A vízum kiadásának feltétele, hogy a külföldi mennyasszony/vőlegény belépését követő 90 napon belül a házasság megkötésre kerüljön. Kapcsolat