Az amerikai állampolgárságot egy személy születésénél fogva vagy születését követően honosítási eljárás keretében kaphatja meg.

Születésénél fogva amerikai állampolgár az,

  • aki az Egyesült Államok területén, illetve az Egyesült Államokhoz tartozó meghatározott területen született; VAGY
  • akinek – ha külföldön született – születésekor egyik vagy mindkét szülője amerikai állampolgár és megfelel az egyéb törvényi feltételeknek.

Születést követően amerikai állampolgárság honosítási eljárás keretében – többek között – az alábbi esetekben szerezhető meg:

  • ha valaki az Egyesült Államok területén kívül születt, de valamelyik szülője az Egyesült Államokban született vagy az Egyesült Államokban honosították, vagy a kérelmező valamelyik szülője amerikai állampolgár volt a kérelmező születése időpontjában és egyébként megfelel a törvényi feltételeknek;
  • ha törvényben meghatározott fegyveres erők tagjaként teljesít szolgálatot és egyébként megfelel a törvényi feltételeknek;
  • ha valaki zöld kártyával rendelkezik a zöld kártya megszerzésétől számított 5 év eltelte után nyújthat be honosítási kérelmet és kaphat amerikai állampolgárságot, ha egyébként megfelel a törvényi feltételeknek;
  • ha valaki amerikai állampolgárral kötött házasság útján kapott zöld kártyával rendelkezik, a honosítási kérelmet a zöld kártya megszerzését követő 3 év eltelte után akkor adhatja be, ha az amerikai állampolgár házastárssal kötött házassága még fennáll és egyébként megfelel a törvényi feltételeknek.

Az utóbbi két esetben már az 5, illetve 3 éves időtartam lejárata előtt 90 nappal benyújtható a honosítási kérelem, amennyiben a kérelmező egyébként megfelel a további törvényi feltételeknek.

Állampolgársággal, állampolgársági kérelmek beadására való jogosultsággal kapcsoltban, illetve más bevándorlással kapcsolatos kérdéseivel, problémáival forduljon bizalommal irodánkhoz. Kapcsolat