Ezeken a hasábokon heti rendszerességel különböző jogterületeket érintő témákkal fogunk foglalkozni. Célunk elsősorban az, hogy laikus személyek számára is közérthető formában juttasunk el olyan, a joggal kapcsolatos fontos információkat, híreket és újdonságokat, amelyek befolyásolják és egyben keretet is adnak mindennapi életünknek. Terveink között szerepel továbbá, olvasói levelekben feltett jogi kérések és problémák megválaszolása is. Egyben szeretnénk megkérni minden kedves olvasót, hogy e-mail címűnkre küldjék el kérdéseiket, javaslataikat, ötleteiket és azokat a jogi témákat, amelyekről szívesen tájékozódnának.   Azt hiszem természetes, hogy első témaként mi másról is beszélhetnénk, mint az Egyesült Államok bevándorlási jogáról, azon belül is a zöldkártya megszerzésének egyik lehetséges módjáról, a házasság útján történő bevándorlásról.   Kezdjük talán az alapokkal. Mint az köztudott, a Bevándorlási Hivatal évente több ezer házasságon alapuló bevándorlási kérelmet bírál el. Ezen bevándorlási kérelmekre vonatkozó eljárások nagyban függenek attól, hogy a házasság amerikai állampolgárral vagy zöldkártyával rendelkező személlyel köttetett, valamint attól, hogy a házasságkötés útján bevándorolni szándékozó személy már az Egyesült Államokban tartózkodik-e, és ha igen, akkor legálisan vagy illegálisan lépett-e be az országba. Fontos itt megjegyezni, hogy az illegális belépés nem azonos az illegális ittartózkodással. Illegálisan ugyanis az lép be az országba, aki ahatáron tartott szokásos ellenőrzés nélküljut be az Egyesült Államok területére és ezt követően engedély nélkül tartózkodik az országban. Csak hogy egy példát említsünk, illegálisan lép be az országba az, akit tegyük fel egy autó csomagtartójában csempésznek át a határon. Azok számára, akik illegálisan lépnek be az országba, legtöbb esetben a bevándorlás lehetősége kizárt. Amennyiben az ittartózkodó bevándorlási jogi státusza legális, valamint az illegális ittartózkodás azon esetében, mikor a bevondorló érvényes vizummal lépett be az országba, azonban a tartózkodási engedélyen feltüntetett időtartamon túl maradt az ország területén, a házasság útján való bevándorlás lehetősége engedélyezett. Mondhatjuk, hogy a jelenleg hatályos bevándorlási törvények szerint, a házasság gyakorlatilag az egyetlen járható út a zöldkártya megszérzésére azok számára, akik illegálisan tartózkodnak az országban. Az illegálisan az országban tartózkodó személyek zöldkártyával rendelkező személlyel vagy amerikai állampolgárral kötött érvényes házasság útján, hozzátartozói alapon jogosultak a zöldkártya megszerzésére. A házasság megkötését követően, a zölkártyával rendelkező, vagy amerikai állampolgár házastárs nyújthatja be a bevándorlási kérelmet házastársa részére. Amennyiben a kérelmet benyújtó házastárs amerikai állampolgár,a kérelmek elbírálási ideje rövidebb időt vesz igénybe, mint abban az esetben ha a házastárs csak zöldkártyával rendelkezik. A kérelem beadásától a zöldkártyáig vezető út sok fejfájással járó, többlépcsős folyamat, melynek során a kérelmezőknek bizonyítaniuk kell többek között azt, hogy érvényes házasságot kötöttek és házastársakként élnek együtt. A folyamat néhány hónapig tart. A kérelem beadását követően körülbelül három hónap elteltével a bevándorló házastárs munkavállalási engedélyt kaphat, majd sor kerül a bevándorlási interjúra. Ez a folyamat legfontosabb és döntő állomása, célja, hogy a Bevándorlási Hivatal egyik munkatársa meggyőződjön a házasság valódiságáról. Tanácsos, hogy az interjúra a házastársak felkészülve érkezzenek és a házasságuk valódiságát a szükséges bizonyítékokkal és dokumentumokkal igazolják. Amennyiben a hivatal munkatársa meggyőződik a házasság valódiságáról, a bevándorlási kérelmet a Hivatal jóváhagyja és kiállítja a zölkártyát. Amennyiben a házastársak az interjú időpontjában két évnél hosszabb ideje házasok, akkor a bevándorló végleges zöldkártyát kap, amennyiben a házasság kevesebb, mint két éve köttetett, ideiglenes zöldkártya kerül kiállításra. Az ideiglenes zöldkártya a kiállításától számított két évig érvényes és kilencven nappal a két év eltelte előtt van legkorábban lehetőség a végleges zöldkártya kérelem benyújtására, ahol azt kell bizonyítani, hogy a házastársak a két év alatt házastársként éltek együtt és ezt megfelelő dokumentumokkal igazolni is tudják. Ezen eljárás végén a bevándorló végleges zölkártyát kap és megnyílik előtte az út az állampolgárság megszerzésre.   A legtöbb esetben ez a folyamat zökkenőmentesen megy végbe. A fejfájások elkerülésének kulcsa és legfőbb feltétele, hogy a házastársak rendelkezzenek a szükséges dokumentációval és felkészüljenek a bevándorlási interjúra. Goldberger Péter     Jelen publikáció kizárólag tájékoztató jellegű, jogi tanácsadásnak nem tekinthető. Felmerülő jogi problémáikkal forduljanak irodánkhoz bizalommal.