Az elmúlt hónapokban egyre több port kavarnak az Egyesült Államok bevándorlási és vízum szabályairól szóló hírek. Donald Trump elnökké választása óta, a korábbi években megszokottakhoz képest éles és drasztikus fordulatot vett az amerikai bevándorlási politika és az azzal kapcsolatos retorika. A bevándorlási reformról szóló egyeztetések helyett egyre inkább a bevándorlási szabályok szigorúbb végrehajtására és a határok  biztonságának megerősítésére terelődött a hangsúly.

Ez nem jelenti azt, hogy a jelenleg hatályos szabályozási rendszer változott volna. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok bevándorlási rendje teljeskörű átalakítást igényelne, a közelmúltban bevezetett bevándorlási szabályok végrehajtására irányuló, széles körben ismertté vált elnöki rendelkezéseken kívül nem került még előterjesztésre olyan konkrét szabályozási javaslat, amely a jelenlegi bevándorlási szabályrendszert alapjaiban megreformálná.

Igy még jó ideig a jelen rendszer adta kereteken belül rendelkezésre álló megoldások lesznek alkalmazandóak.

Ez az üzleti szférát sújtja leginkább, ugyanis azoknak a külföldi vállalkozásoknak, “start-up”-oknak, befektetőknek, üzletembereknek, akik az üzleti nyitást az Egyesült Államok hatalmas felvevő piaca felé képzelik el, a számukra legmegfelelőbb vízum típus megszerzése a sikeres piacra lépéshez vezető út egyik kulcsa lehet. Ez a jelenlegi bevándorlási rendszer keretein belül egy igen szűkös és nehezen elérhető vízumkörben ad lehetőséget.

Az alábbi összefoglaló röviden ismerteti az Egyesült Államokba beutazni kívánó külföldi vállalkozók számára jelenleg rendelkezésre álló bevándorló és nem-bevándorló vízumok legfőbb típusait.

A külföldi vállalkozók, vállalkozások körében leggyakrabban alkalmazott L-1, E-2 és H-1B vízum típusok, valamint az EB-5 befektetői program mellett szeretnénk kiemelni, hogy azok a kérelmezők, akik az üzleti élet adott területén elismerten kiemelkedő szaktudással rendelkeznek, akár O-1 vízumra vagy EB-1 bevándorló vízumra is jogosultak lehetnek.

NEM-BEVÁNDORLÓ VÍZUM LEHETŐSÉGEK

L-1 Vízum

Az L-1 vízum azon külföldi cégek számára jelenthet megoldást, amely cégek a már meglévő, vagy esetleg megalapítandó amerikai leányvállalatukhoz kívánják kiküldeni vezető beosztású, vagy nélkülözhetetlen és speciális szaktudással rendelkező alkalmazottaikat, beleértve a külföldi anyacég tulajdonosát és ügyvezetőjét is.

Az L-1 vízum kiadásának előfeltétele, hogy a külföldi és az amerikai cég között, a bevándorlási hatóságok által is elfogadott anya – leányvállalati viszony álljon fenn, és hogy a kérelmező a vízumigénylést megelőző három éven belül legalább egy évig folyamatosan az adott külföldi cégnél állt alkalmazásban.

Mindkét cég esetében feltétel annak bizonyítása, hogy a két cég valóban üzleti tevékenységet folytat.  Új cég alapítása esetén ennek bizonyítása egy iroda létesítésével, megfelelő üzleti tervek és pénzügyi kimutatások elkészítésével lehetséges.

Új cég alapítása esetén az L-1 vízum egy éves időtartamra biztosít munkavállalási lehetőséget, míg már meglévő amerikai céghez történő kihelyezés esetén az L vízum birtokosa három éves időtartamra kaphat tartózkodási engedélyt. Fontos azonban, hogy mindkét esetben lehetőség van a tartózkodási engedély meghosszabbítására.

E-2 Vízum

Az E-2 ún. államközi szerződésen alapuló befektetői vízum azon külföldi vállalkozók által igényelhető, akik jelentős összegű tőkét fektetnek egy új, vagy már meglévő amerikai vállalkozásba, amelynek a befektető többségi tulajdonosa, vagy abban befektetése által többségi tulajdont szerez. A befektetés egy igazolhatóan legális forrásból eredő olyan tőke befektetés lehet amely tényleges üzleti tevékenységet végző, aktív vállalkozásba kerül befektetésre. A vízum a befektetőnek lehetőséget ad arra, hogy családjával együtt beutazzon Amerikába, annak érdekében, hogy fejlessze, irányítsa és ellenőrizhesse befektetését és  vállalkozását. Sajnos ezen vízum típus magyar államolgárok számára nem áll rendelkezésre, a két ország közötti  kétoldalú megállapodások hiánya miatt.

H-1B Vízum

Általánosságban H-1B vízum azon speciális foglalkozási körben alkalmazott munkavállalók részére kérelmezhető, akik rendelkeznek egy amerikai cég állásajánlatával. Emelett, bizonyos esetekben, a H-1B vízum lehetőséget adhat vállalkozók részére, hogy saját amerikai vállalkozás révén jussanak H-1B vízumhoz.

A vállalkozónak természetesen ebben az esetben is meg kell felelnie a H-1B vízum speciális foglalkozásra vonatkozó szabályainak, valamint igazolnia kell azt is, hogy tényleges munkaviszony keretében kerül foglalkoztatásra. Ez azt jelenti, hogy az amerikai vállalkozás tőle függetlenül gyakorolhatja a vállalkozó feletti munkáltatói jogokat, igy a munkaviszony létesítése, megszűntetése, a munkavállaló feladatainak meghatározása és munkájanak felügyelete, irányitása és ellenőrzése a vállalkozás valamely irányító szervének hatáskörébe tartozik.

O-1A Vízum

O-1A vízum általánosságban olyan személyek számára igényelhető, akik kiemelkedő képességekkel és szaktudással rendelkeznek a tudományok, művészetek, az oktatás, az üzleti élet vagy a sport területén és az adott területen széleskörű elismerést vívtak ki maguknak.

Ennek értelmében, O-1A vízum kérelmezhető vállalkozók és az üzleti életben sikeres, kiemelkedő szakértelemmel, szaktudással rendelkező eredményes és elismert üzletemberek által is. Tévhit, hogy ez a kategória csak akkor alkalmazható, ha valaki legalább Nobel dijas. Ugyanis, amennyiben a kérelmező nem rendelkezik jelentős nemzetközi elismeréssel, díjjal, mint például a Nobel vagy Oszkár, vagy Grammy Díj, akkor is megkaphatja az O vízumot, ha az alábbi kritériumok közül legalább három körülmény igazolásával alá tudja támasztani szakmai elismertségét:

  1. Az adott szakterületen tanúsított kiemelkedő munkájáért kapott nemzeti vagy nemzetközi elismerésekkel, díjakkal;
  2. Olyan, az adott szakterületen működő szervezetekben fennálló tagsági jogviszonnyal, amelyekben a tagság előfeltétele, hogy nemzeti vagy nemzetközi szaktekintélyek által is elismerten kiemelkedő eredményt ért el az érintett kérelmező;
  3. A kérelmező által az érintett szakterületen elért eredményeiről, munkásságáról írt, jelentős szakmai kiadványban, újságban vagy egyéb jelentős médiumban publikált szakmai anyaggal;
  4. A tudomány vagy az üzleti élet területén kidolgozott, elért eredeti és kiemelkedő jelentőségű eredménnyel;
  5. Az adott szakterületen szakmai folyóiratokban vagy más jelentős médiumban megjelent, a kérelmező által szerzett szakmai cikkekkel, tanulmányokkal;
  6. Szerződés vagy egyéb igazolható jogviszony alapján nyújtott szolgáltatások ellenértékeként kapott jelentős mértékű fizetés vagy más jellegű jelentős mértékű díjazás felmutatásával;
  7. Az adott szakterületen működő, más szakemberek munkájának, eredményeinek elbírálására hivatott szaktekintély vagy bíráló testületi tagsággal;
  8. Kiemelkedő hírnévnek örvendő szervezeteknél, testületeknél nélkülözhetetlen pozícióban fennálló munkaviszony igazolásával.

BEVÁNDORLÓ VÍZUM LEHETŐSÉGEK

EB-1 Vízum

Hasonlóan az O-1A nem-bevándorló vízum típusnál említettekhez, az üzleti életben elért sikerek alapján is lehet jogosultságot szerezni EB-1 bevándorló vízumra.

Amennyiben valaki olyan kiemelkedő képességekkel rendelkezik a tudomány, művészet, oktatás, üzleti élet vagy a sport területén, amelyeket az adott szakterületen széleskörben, nemzeti vagy nemzetközi szinten is elismert eredmények támasztanak alá, az jogosult lehet EB-1 bevándorló vízumra, amely alapján végleges letelepedési engedélyt szerzehet az Egyesült Államokban.

Itt sem kizáró ok, ha valaki nem rendlekezik Nobel dijjal, de a kiemelkedő képességek, és a magas szintű szakmai elismertség igazolása itt is nélkülözhetetlen, melynek bizonyítási módja hasonló az O-1A vízum típusnál leírtakhoz. A vízum kategória előnye, hogy végleges letelepedési engélyt biztosít, és a kérelmező saját maga részére is benyújthatja a vízum kérelmet, tekintettel arra, hogy ennél a vízum típusnál nem előfeltétel egy már meglévő állásajánlat.

EB-5 Program

Az EB-5 vízum program olyan befektetők részére ad bevándorlási és végleges letelepedési lehetőséget, akik befektetéseiken keresztül hozzájárulnak az Egyesült Államok gazdasági növekedéséhez és befektetésükkel teremtenek 10 amerikai munkahelyet.

A programban meghatározott befektetendő összeg általános esetben 1 millió dollár. Ez az összeg 500 ezer dollárra csökken abban az esetben, ha a befektetés vidéki vagy magas munkanélküliségi mutatókkal rendelkező térségben kerül befektetésre.

A program előnye, hogy a befektető és annak közvetlen hozzátartozói az Egyesült Államok bármely államában letelepedhetnek, munkát vállalhatnak, vállalkozást indíthatnak, tanulhatnak vagy akár élvezhetik nyugdíjas éveiket is.

A befektetésnek két módja lehet.

A befektető választhat egy un. EB-5 Regionális Centert, amely esetben a befektetés több befektető pénzének felhasználásával egy meghatározott projektbe kerül befektetésre. A másik lehetőség, hogy a befektető egy direkt befektetést választ, több esetben akár saját befektetési elképzelésének megvalósitásával és egy működő cégbe vagy egy új cégbe, illetve vállalkozásba fektet be.

Jelen publikáció kizárólag tájékoztató jellegű, jogi tanácsadásnak nem tekinthető. Felmerülő jogi problémáikkal forduljanak irodánkhoz bizalommal.

 

Goldberger Logo Email New

New York

150 Broadway, Suite 900,

New York, NY 10038

California

8383 Wilshire Blvd., Suite 800,

Beverly Hills, CA 90211

Tel: 212-390-1430

Fax: 212-3901342

Email: info@goldbergerlawfirm.com

www.goldbergerlawfirm.com