A bevándorlási törvények közül az egyik legjelentősebb, a mai napig érvényben lévő törvény az úgynevezett Life Act, amely 2000. December 21-én lépett hatályba.   A törvény még ma is érvényes, és lehetőséget biztosít bizonyos, illegálisan az országban tartózkodó külföldiek számára a zölkártya megszerzésére.   A törvény 245(i) szakasza annak ellenére is lehetővé teszi bizonyos esetekben a zöldkártya megszerzését, ha a bevándorolni kívánó személy alapvetően illegálisan lépett be, illetve illegálisan tartózkodott az országban.   A törvény alkalmazásához a kérelmezőknek a következő két elengedhetetlen feltételnek kell megfelelniük:  
  1. A kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a törvény hatályba lépésének idején, 2000. December 21-én az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodott.
 
  1. 1998. január 14.-e és 2001 április 30.-a között érvényes, családegyesítésen, vagy munkavállaláson alapuló bevándorlási kérelmet nyújtott be.
  A törvény alapján azok a személyek, akik jelenleg illegálisan tartózkodnak az országban, de megfelelnek a fenti követelményeknek, jogosultak lehetnek a zöldkártya megszerzésére.   Ehhez tehát az országban kellett tartózkodniuk 2000. december 21-én, és 2001. április 30-a előtt érvényes bevándorlási kérelmet kellett benyújtaniuk a bevándorlási hivatlalhoz,vagyaz őket szponzoráló munkáltató a Department of Labor felé úgynevezett Labor Certification kérelmet kellett, hogy benyújtson.   Ezen kérelmeknek a benyújtása már jogosulttá teszi a kérelmezőt a zöldkártya kérelem beadására. Nem fontos, hogy ezek a kérelmek jóváhagyásra kerültek-e, ugyanis a beadásuk ténye számít. A kérelmek elutasítása, visszavonása vagy akár az a tény, hogy a kérelem nem került elbírálásra, jelen esetben nem számít.   A törvény továbbá lehetőséget biztosít a feltételeknek megfelelő személyek házastársai és gyermekei számára is a zöldkártya megszerzésére.   A törvény alkalmazásának bővebb feltételeivel, illetve a részletes követelményekkel kapcsolatos kérdéseikkel és problémáikkal keressék irodánkat ingyenesen hívható telefonszámunkon.   Goldberger Péter     1(866)646-7361   Jelen publikáció kizárólag tájékoztató jellegű, jogi tanácsadásnak nem tekinthető. Felmerülő jogi problémáikkal forduljanak irodánkhoz bizalommal.