Az L vizum egy nem-bevándorló, ideiglenes munkavállalási lehetőséget biztositó vizum. Legfontosabb előnye, hogy hasonlóan a H vizumokhoz, az L vizum birtokosa is folyamodhat letelepedési engedélyért és munkavállalás alapján megszerezheti a zöldkártyát. Az L vizum eredetileg nemzetközi nagyvállalatok részere lett kitalálva annak érdekében, hogy a több országban is jelenlévő és üzleti tevékenységet végző cégek vezetőit, menedzsereit fennakadás nélkül lehessen az Egyesült Államokban lévő irodákba küldeni munkavégzés céljából. Mára, az L vizum megszerzésének lehetősége kisebb külföldi cégek számára is nyitva áll. A vizum kétféle lehetőséget biztosit. Egyrészt lehetőséget ad a külföldi cég vezető beosztású menedzsereinek, cégvezetőinek és speciális, a cég profiljába illeszkedő egyedi és nélkülözhetetlen ismeretekkel rendelkező munkvállalóknak a már meglévő amerikai partner irodába való kiküldésére, másrészt pedig lehetővé teszi, hogy ezen munkavállalók azzal a céllal érkezzenek az Egyesült Államokba, hogy a külföldi cég amerikai partner, vagy leányvállalatát megalapitsák és felépitsék. A vizum ezen munkavállalóknak egy, illetve három éves tartózkodási lehetőséget biztosit, a meghosszabbitás lehetőségével. Az L vizum megszerzésének feltétele, hogy a vizum kérelem beadását megelőző három évben, a munkavállalónak legalább egy évig bizonyitottan munkaviszonyban kell állnia a külföldi cégnél, vezető vagy menedzseri szinten. A külföldi cég és a már meglévő, vagy alapitandó amerikai cég között a szabályoknak megfelelő kapcsolat kell, hogy fennálljon. Ez lehet partneri vagy leányvállalati viszony is. Mindkét cég esetében feltétel, annak bizonyitása, hogy a két cég valóban üzleti tevékenységet folytat mindkét államban. Ez új alapitású cégek esetében megfelelő üzleti tervek és pénzügyi kimutatások elkészitésével lehetséges. Fontos további követelmény, hogy a vízumkérelem benyújtása során a munkavállalónak bizonyítania kell, hogy korábban soha nem szegte meg az Egyesült Államok bevándorlási szabályait. A vizum további előnye, hogy az L vizum birtokosa házastársa illetve gyermekei részére is kérelmezheti az L státuszt. Az L vízumok beadásával, illetve a bővebb követelményekkel és feltételekkel kapcsolatos kérdéseikkel és problémáikkal keressék irodánkat ingyenesen hívható telefonszámunkon.   Goldberger Péter   Jelen publikáció kizárólag tájékoztató jellegű, jogi tanácsadásnak nem tekinthető. Felmerülő jogi problémáikkal forduljanak irodánkhoz bizalommal.