Több esetben előfordul, hogy egy ember életében súlyos pénzügyi gondok merülnek fel, amelyek rendezése többnyire igen nehéz és hosszadalmas folyamat tud lenni. Ennek megkönnyitése érdekében, az Amerikai Egyesült Államok joga a pénzügyi nehézségekkel küszködő magánszemélyek számára is lehetővé teszi csődeljárás lefolytatását. Az eljárás hivatalos elnevezése Chapter 7 Bankruptcy és lefolytatása minden személy esetében nyolc évente egyszer megengedett. Célja, hogy az adós teljes tartozását elengedje a biróság. A csődeljárás azok számára nyújt segitséget, akik nagyobb összegű tartozást halmoztak fel, például credit kártya adósságuk van, vagy esetleg egy ház vagy egy lakás nagy öszzegű törlesztő részleteit nem tudják fizetni. Az eljárás feltétele, hogy az adós megfeleljen a törvény állitotta feltételeknek. A csődeljárást fontolgatók esetében többek között figyelembe kell venni, hogy mekkora az adósság, milyen mértéküek a kiadások, és mennyi az adós havi lebontásban számitott bevétele. Ezen információk birtokában több teszt és számitás elvégzése szükség annak megállapitása érdekében, hogy az adott adós jogosult-e birósághoz forulni. Ebben több tényező is szerepet játszik. A legfontosabb, hogy az adós be tudja bizonyitani, hogy nem rendelkezik elengendő jövedelemmel ahhoz, hogy ki tudja fizetni a tartozásait és olyan tulajdona sincs, amelynek értékesitése révén törleszteni tudná adósságát. Amennyiben ez bebizonyitásra kerül, akkor a legtöbb esetben a biróság elengedi az adós összes tartozásást és lehetőséget ad az ujrakezdésre. Általában a csődeljárás lefolytatása körülbelül négy hónapot vehet igénybe. Az adósnak még mielőtt a birásághoz beadja kérelmét részt kell vennie egy pénzügyi tanácsadó programon, amely egy rövid egy órás, telefonon és inteneten is elvégezhető program. A program elvégzése után beadható a kérelem. Ezt követően a biróság kijelöl egy un. „Trustee”-t, aki vizsgálni fogja az adós pénzügyi helyzetét és fizetőképességét. Amennyiben a trustee mindent rendben talál és hozzájárulását adja, akkor a birósági meghallgatáson lehetőség nyilik a jogerős birói döntés meghozatalára, amely hivatalason eltörli az adós tartozásait. Amennyiben pénzügyi gondokkal küszködik, adósságait nem tudja időben törleszteni, illetve ha már hitelezői és a credit kártya cégek behajtói is zaklatják, keresse fel irodánkat bizalommal. Goldberger Péter Jelen publikáció kizárólag tájékoztató jellegű, jogi tanácsadásnak nem tekinthető. Felmerülő jogi problémáikkal forduljanak irodánkhoz bizalommal.