Az Egyesült Államok csődeljárásra vonatkozó hatályos rendelkezései mind cégek, mind pedig magánszemélyek részére lehetővé teszik csődeljárás lefolytatását. Magánszemélyek esetében a csődeljárás a mai gazdasági helyzetben egy igen gyakran alkalmazott eszköz a pénzügyi nehézségek megoldására. A csődeljárás nyolc évente egyszer vehető igénybe abban az esetben, ha valaki nem tudja kifizetni felvállalt pénzügyi kötelezettségeit, és be tudja bizonyitani, hogy havi bevételei és kereste nem éri el a törvényi átlagkerestet és ezáltal nem fedezi a kiadásait. A tartozások manapság sajnálatos módon igen magasra rúghatnak és általában az ember életében váratlanul bekövetkező események, például az egészségi állapot romása, magas költségekkel járó orvosi kezelések szükségessége, vagy akár a munkahely elvesztése okán halmozódnak fel. A csődeljárás lefolytatása lehetővé teszi, hogy az adósok megszabaduljanak az évek során felhalmozott adósságok terhei alól és a pénzügyi nehézségek rendezése után lehetőséget kapnak a tiszta lappal való ujrakezdésre. A gyakorlatban előforduló csődeljárások többsége a kreditkártya adósságok kapcsán merül fel. A csődeljárás elinditása után lehetőség nyilik arra, hogy az adós fellélegezzen a hitelezők állandó zaklató, néha már fenyegető telefonhivásai alól is, ami több esetben igen nyomasztó tud lenni. A magánszemélyek részére rendelkezésre álló csődeljárás sajátossága, hogy az adós adósságai megfizetése alól teljes mértékben szabadulni tud. A csődeljárás lefolytatása után, a biróság mentesiti az adóst fizetési kötelezettségei alól. Természetesen ez nem minden adósságra vonatkozik. Igy példáula csődeljárás lefolytatása és az adósságtól való tehermentesités ellenére is akadhatnak olyan adósságok, melyek törlesztése továbbra is kötelező marad. Igy például gyermektartási kötelezettségek, adótartozások, illetve tanulói hitelek nem törölhetőek el, igy azokra vonatkozóan még a csődeljárás lefolytatása után is fennmarad a fizetési kötelezettség, azzal a külömbséggel, hogy a csődeljárás során ezen tartozások kifizetésével kapcsolatban az eddiginél sokkal rugalmasabb és kedvezőbb részletfizetési lehetőségek kieszközölésére is megnyilik a lehetőség.

A csődeljárás lefolytatásával és részletszabályaival kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel keressék fel irodánkat bizalommal.

Goldberger Péter

William Z. Schneider & Associates, P.C.

1-866-646-7361

Jelen publikáció kizárólag tájékoztató jellegű, jogi tanácsadásnak nem tekinthető.

Felmerülő jogi problémáikkal forduljanak irodánkhoz bizalommal.